ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลจากมันเทศ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลจากมันเทศ
นักวิจัย : พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . (2551). การศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลจากมันเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . 2551. "การศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลจากมันเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . "การศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลจากมันเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551. Print.
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี . การศึกษาศักยภาพการผลิตเอทานอลจากมันเทศ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม; 2551.