ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวัดและการประเมินกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ ในตัวอย่างผิวดิน ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวัดและการประเมินกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ ในตัวอย่างผิวดิน ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : สิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย . (2561). การตรวจวัดและการประเมินกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ ในตัวอย่างผิวดิน ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
สิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย . 2561. "การตรวจวัดและการประเมินกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ ในตัวอย่างผิวดิน ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
สิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย . "การตรวจวัดและการประเมินกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ ในตัวอย่างผิวดิน ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2561. Print.
สิริพร อังกูรรัตน์ อุยสุย . การตรวจวัดและการประเมินกัมมันตภาพรังสีธรรมชาติ ในตัวอย่างผิวดิน ในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 2561.