ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างฟิล์มฮีมาไทด์บนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยเทคนิคแอโนไดซิ่ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างฟิล์มฮีมาไทด์บนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยเทคนิคแอโนไดซิ่ง
นักวิจัย : สายนที จากถิ่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายนที จากถิ่น . (2561). การสร้างฟิล์มฮีมาไทด์บนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยเทคนิคแอโนไดซิ่ง.
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
สายนที จากถิ่น . 2561. "การสร้างฟิล์มฮีมาไทด์บนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยเทคนิคแอโนไดซิ่ง".
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
สายนที จากถิ่น . "การสร้างฟิล์มฮีมาไทด์บนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยเทคนิคแอโนไดซิ่ง."
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2561. Print.
สายนที จากถิ่น . การสร้างฟิล์มฮีมาไทด์บนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยเทคนิคแอโนไดซิ่ง. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 2561.