ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อผลผลิตและปริมาณแร่ธาตุของเห็ดนางฟ้า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อผลผลิตและปริมาณแร่ธาตุของเห็ดนางฟ้า
นักวิจัย : นิภาภรณ์ มีพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิภาภรณ์ มีพันธุ์ . (2559). ประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อผลผลิตและปริมาณแร่ธาตุของเห็ดนางฟ้า.
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
นิภาภรณ์ มีพันธุ์ . 2559. "ประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อผลผลิตและปริมาณแร่ธาตุของเห็ดนางฟ้า".
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
นิภาภรณ์ มีพันธุ์ . "ประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อผลผลิตและปริมาณแร่ธาตุของเห็ดนางฟ้า."
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2559. Print.
นิภาภรณ์ มีพันธุ์ . ประสิทธิภาพปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อผลผลิตและปริมาณแร่ธาตุของเห็ดนางฟ้า. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 2559.