ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวกระป๋องเครื่องดื่มสำหรับการปรับสภาพเฟส b-Al5FeSi ในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม-เหล็ก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวกระป๋องเครื่องดื่มสำหรับการปรับสภาพเฟส b-Al5FeSi ในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม-เหล็ก
นักวิจัย : สายนที จากถิ่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายนที จากถิ่น . (2556). การพัฒนาตัวกระป๋องเครื่องดื่มสำหรับการปรับสภาพเฟส b-Al5FeSi ในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม-เหล็ก.
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
สายนที จากถิ่น . 2556. "การพัฒนาตัวกระป๋องเครื่องดื่มสำหรับการปรับสภาพเฟส b-Al5FeSi ในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม-เหล็ก".
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
สายนที จากถิ่น . "การพัฒนาตัวกระป๋องเครื่องดื่มสำหรับการปรับสภาพเฟส b-Al5FeSi ในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม-เหล็ก."
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2556. Print.
สายนที จากถิ่น . การพัฒนาตัวกระป๋องเครื่องดื่มสำหรับการปรับสภาพเฟส b-Al5FeSi ในงานหล่อโลหะผสมอะลูมิเนียม-ซิลิคอน-แมกนีเซียม-เหล็ก. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 2556.