ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุในสาหร่ายทะเล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุในสาหร่ายทะเล
นักวิจัย : นิภาภรณ์ มีพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิภาภรณ์ มีพันธุ์ . (2556). การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุในสาหร่ายทะเล.
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
นิภาภรณ์ มีพันธุ์ . 2556. "การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุในสาหร่ายทะเล".
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
นิภาภรณ์ มีพันธุ์ . "การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุในสาหร่ายทะเล."
    สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2556. Print.
นิภาภรณ์ มีพันธุ์ . การวิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุในสาหร่ายทะเล. สุราษฎร์ธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 2556.