ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิเคราะห์กระบวนการเยียวยารักษาผู้ป่วยด้วยพิธีกรรมการสงเคราะห์

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิเคราะห์กระบวนการเยียวยารักษาผู้ป่วยด้วยพิธีกรรมการสงเคราะห์
นักวิจัย : พระครูวรวรรณวิฑูรย์ ฟักแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พระครูวรวรรณวิฑูรย์ ฟักแก้ว . (2557). วิเคราะห์กระบวนการเยียวยารักษาผู้ป่วยด้วยพิธีกรรมการสงเคราะห์.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พระครูวรวรรณวิฑูรย์ ฟักแก้ว . 2557. "วิเคราะห์กระบวนการเยียวยารักษาผู้ป่วยด้วยพิธีกรรมการสงเคราะห์".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พระครูวรวรรณวิฑูรย์ ฟักแก้ว . "วิเคราะห์กระบวนการเยียวยารักษาผู้ป่วยด้วยพิธีกรรมการสงเคราะห์."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
พระครูวรวรรณวิฑูรย์ ฟักแก้ว . วิเคราะห์กระบวนการเยียวยารักษาผู้ป่วยด้วยพิธีกรรมการสงเคราะห์. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.