ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระถางกล้าไม้จากกากตะกอนน้ำมันปาล์มและกากตะกอนบ่อบำบัดและการประยุกต์อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกล

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระถางกล้าไม้จากกากตะกอนน้ำมันปาล์มและกากตะกอนบ่อบำบัดและการประยุกต์อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกล
นักวิจัย : เลอพงศ์ จารุพันธ์ , ชิราวุฒิ เพชรเย็น
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2013.4
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เลอพงศ์ จารุพันธ์ , ชิราวุฒิ เพชรเย็น . (2556). การพัฒนากระถางกล้าไม้จากกากตะกอนน้ำมันปาล์มและกากตะกอนบ่อบำบัดและการประยุกต์อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกล.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เลอพงศ์ จารุพันธ์ , ชิราวุฒิ เพชรเย็น . 2556. "การพัฒนากระถางกล้าไม้จากกากตะกอนน้ำมันปาล์มและกากตะกอนบ่อบำบัดและการประยุกต์อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกล".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เลอพงศ์ จารุพันธ์ , ชิราวุฒิ เพชรเย็น . "การพัฒนากระถางกล้าไม้จากกากตะกอนน้ำมันปาล์มและกากตะกอนบ่อบำบัดและการประยุกต์อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกล."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2556. Print.
เลอพงศ์ จารุพันธ์ , ชิราวุฒิ เพชรเย็น . การพัฒนากระถางกล้าไม้จากกากตะกอนน้ำมันปาล์มและกากตะกอนบ่อบำบัดและการประยุกต์อนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ระดับนาโนเพื่อปรับปรุงสมบัติทางกล. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2556.