ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิค ELISA เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชพีวี

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิค ELISA เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชพีวี
นักวิจัย : พิไลลักษณ์ โอกาดะ , สุขใจ ผลอำไพสถิตย์ , ปนัดดา เทพอัคศร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิไลลักษณ์ โอกาดะ , สุขใจ ผลอำไพสถิตย์ , ปนัดดา เทพอัคศร . (2557). การพัฒนาเทคนิค ELISA เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชพีวี.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พิไลลักษณ์ โอกาดะ , สุขใจ ผลอำไพสถิตย์ , ปนัดดา เทพอัคศร . 2557. "การพัฒนาเทคนิค ELISA เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชพีวี".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พิไลลักษณ์ โอกาดะ , สุขใจ ผลอำไพสถิตย์ , ปนัดดา เทพอัคศร . "การพัฒนาเทคนิค ELISA เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชพีวี."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
พิไลลักษณ์ โอกาดะ , สุขใจ ผลอำไพสถิตย์ , ปนัดดา เทพอัคศร . การพัฒนาเทคนิค ELISA เพื่อตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชพีวี. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.