ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของความเครียดออสโมติกต่อการเจริญและการผลิตสารสี โมนาโคลิน เค และซิตรินิน โดย Monascus purpureus TISTR 3541 แบบอาหารแข็ง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของความเครียดออสโมติกต่อการเจริญและการผลิตสารสี โมนาโคลิน เค และซิตรินิน โดย Monascus purpureus TISTR 3541 แบบอาหารแข็ง
นักวิจัย : พงศ์พงา จางบัว , ศนิ จิระสถิตย์ , อนันต์ ทองทา , พนิต กิจสุบรรณ , มณฑิรา นพรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พงศ์พงา จางบัว , ศนิ จิระสถิตย์ , อนันต์ ทองทา , พนิต กิจสุบรรณ , มณฑิรา นพรัตน์ . (2557). ผลของความเครียดออสโมติกต่อการเจริญและการผลิตสารสี โมนาโคลิน เค และซิตรินิน โดย Monascus purpureus TISTR 3541 แบบอาหารแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พงศ์พงา จางบัว , ศนิ จิระสถิตย์ , อนันต์ ทองทา , พนิต กิจสุบรรณ , มณฑิรา นพรัตน์ . 2557. "ผลของความเครียดออสโมติกต่อการเจริญและการผลิตสารสี โมนาโคลิน เค และซิตรินิน โดย Monascus purpureus TISTR 3541 แบบอาหารแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พงศ์พงา จางบัว , ศนิ จิระสถิตย์ , อนันต์ ทองทา , พนิต กิจสุบรรณ , มณฑิรา นพรัตน์ . "ผลของความเครียดออสโมติกต่อการเจริญและการผลิตสารสี โมนาโคลิน เค และซิตรินิน โดย Monascus purpureus TISTR 3541 แบบอาหารแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
พงศ์พงา จางบัว , ศนิ จิระสถิตย์ , อนันต์ ทองทา , พนิต กิจสุบรรณ , มณฑิรา นพรัตน์ . ผลของความเครียดออสโมติกต่อการเจริญและการผลิตสารสี โมนาโคลิน เค และซิตรินิน โดย Monascus purpureus TISTR 3541 แบบอาหารแข็ง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.