ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการหมัก Scheffersomyces stipitis เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในระดับต้นแบบโดยใช้การออกแบบการทดลอง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการหมัก Scheffersomyces stipitis เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในระดับต้นแบบโดยใช้การออกแบบการทดลอง
นักวิจัย : พรกมล อุ่นเรือน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรกมล อุ่นเรือน . (2557). การพัฒนากระบวนการหมัก Scheffersomyces stipitis เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในระดับต้นแบบโดยใช้การออกแบบการทดลอง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พรกมล อุ่นเรือน . 2557. "การพัฒนากระบวนการหมัก Scheffersomyces stipitis เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในระดับต้นแบบโดยใช้การออกแบบการทดลอง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พรกมล อุ่นเรือน . "การพัฒนากระบวนการหมัก Scheffersomyces stipitis เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในระดับต้นแบบโดยใช้การออกแบบการทดลอง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
พรกมล อุ่นเรือน . การพัฒนากระบวนการหมัก Scheffersomyces stipitis เพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในระดับต้นแบบโดยใช้การออกแบบการทดลอง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.