ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดยานางิในอาหารเหลวในระดับถังหมัก 50 ลิตร

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดยานางิในอาหารเหลวในระดับถังหมัก 50 ลิตร
นักวิจัย : กชพร คุ้มวงษา , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , วันทนีย์ ทมมืด , นงนาถ พ่อค้า
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กชพร คุ้มวงษา , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , วันทนีย์ ทมมืด , นงนาถ พ่อค้า . (2557). การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดยานางิในอาหารเหลวในระดับถังหมัก 50 ลิตร.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
กชพร คุ้มวงษา , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , วันทนีย์ ทมมืด , นงนาถ พ่อค้า . 2557. "การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดยานางิในอาหารเหลวในระดับถังหมัก 50 ลิตร".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
กชพร คุ้มวงษา , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , วันทนีย์ ทมมืด , นงนาถ พ่อค้า . "การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดยานางิในอาหารเหลวในระดับถังหมัก 50 ลิตร."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
กชพร คุ้มวงษา , เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง , วันทนีย์ ทมมืด , นงนาถ พ่อค้า . การพัฒนาการผลิตหัวเชื้อเห็ดยานางิในอาหารเหลวในระดับถังหมัก 50 ลิตร. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.