ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับลำไย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับลำไย
นักวิจัย : สนอง อมฤกษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สนอง อมฤกษ์ . (2557). ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับลำไย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สนอง อมฤกษ์ . 2557. "ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับลำไย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สนอง อมฤกษ์ . "ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับลำไย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
สนอง อมฤกษ์ . ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับลำไย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.