ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการศึกษาไวรัสวิทยาและน้ำเหลืองวิทยาของไวรัสเดงกี

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการศึกษาไวรัสวิทยาและน้ำเหลืองวิทยาของไวรัสเดงกี
นักวิจัย : อารีรัตน์ สง่าแสง , อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ , ลัดดาวัลย์ มีแผนดี , นราวรรณ ปั้นงาม , นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา , สุมาลี ชะนะมา , พรศิริ โสมาสา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อารีรัตน์ สง่าแสง , อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ , ลัดดาวัลย์ มีแผนดี , นราวรรณ ปั้นงาม , นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา , สุมาลี ชะนะมา , พรศิริ โสมาสา . (2557). โครงการการศึกษาไวรัสวิทยาและน้ำเหลืองวิทยาของไวรัสเดงกี.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อารีรัตน์ สง่าแสง , อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ , ลัดดาวัลย์ มีแผนดี , นราวรรณ ปั้นงาม , นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา , สุมาลี ชะนะมา , พรศิริ โสมาสา . 2557. "โครงการการศึกษาไวรัสวิทยาและน้ำเหลืองวิทยาของไวรัสเดงกี".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อารีรัตน์ สง่าแสง , อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ , ลัดดาวัลย์ มีแผนดี , นราวรรณ ปั้นงาม , นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา , สุมาลี ชะนะมา , พรศิริ โสมาสา . "โครงการการศึกษาไวรัสวิทยาและน้ำเหลืองวิทยาของไวรัสเดงกี."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
อารีรัตน์ สง่าแสง , อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ , ลัดดาวัลย์ มีแผนดี , นราวรรณ ปั้นงาม , นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา , สุมาลี ชะนะมา , พรศิริ โสมาสา . โครงการการศึกษาไวรัสวิทยาและน้ำเหลืองวิทยาของไวรัสเดงกี. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.