ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวเหนียวดำเพาะงอก

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวเหนียวดำเพาะงอก
นักวิจัย : สุภาพร พุ่มริ้ว , พนอจิต นิติสุข , นายชาญณรงค์ ชมนาวัง , กรรณิการ์ ห้วยแสน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพร พุ่มริ้ว , พนอจิต นิติสุข , นายชาญณรงค์ ชมนาวัง , กรรณิการ์ ห้วยแสน . (2557). การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวเหนียวดำเพาะงอก.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สุภาพร พุ่มริ้ว , พนอจิต นิติสุข , นายชาญณรงค์ ชมนาวัง , กรรณิการ์ ห้วยแสน . 2557. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวเหนียวดำเพาะงอก".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สุภาพร พุ่มริ้ว , พนอจิต นิติสุข , นายชาญณรงค์ ชมนาวัง , กรรณิการ์ ห้วยแสน . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวเหนียวดำเพาะงอก."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
สุภาพร พุ่มริ้ว , พนอจิต นิติสุข , นายชาญณรงค์ ชมนาวัง , กรรณิการ์ ห้วยแสน . การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวเหนียวดำเพาะงอก. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.