ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71
นักวิจัย : เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว , ณัฐธนัญ ภิญโญสุขี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว , ณัฐธนัญ ภิญโญสุขี . (2557). โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว , ณัฐธนัญ ภิญโญสุขี . 2557. "โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว , ณัฐธนัญ ภิญโญสุขี . "โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว , ณัฐธนัญ ภิญโญสุขี . โครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.