ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในมะหาด

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในมะหาด
นักวิจัย : ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก , จิรานุช มิ่งเมือง , อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร , นวรัตน์ จัดเจน , สุนันทา ศรีโสภณ , สมจิตร์ เนียมสกุล , ประไพ วงศ์สินคงมั่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก , จิรานุช มิ่งเมือง , อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร , นวรัตน์ จัดเจน , สุนันทา ศรีโสภณ , สมจิตร์ เนียมสกุล , ประไพ วงศ์สินคงมั่น . (2557). การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในมะหาด.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก , จิรานุช มิ่งเมือง , อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร , นวรัตน์ จัดเจน , สุนันทา ศรีโสภณ , สมจิตร์ เนียมสกุล , ประไพ วงศ์สินคงมั่น . 2557. "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในมะหาด".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก , จิรานุช มิ่งเมือง , อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร , นวรัตน์ จัดเจน , สุนันทา ศรีโสภณ , สมจิตร์ เนียมสกุล , ประไพ วงศ์สินคงมั่น . "การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในมะหาด."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก , จิรานุช มิ่งเมือง , อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร , นวรัตน์ จัดเจน , สุนันทา ศรีโสภณ , สมจิตร์ เนียมสกุล , ประไพ วงศ์สินคงมั่น . การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในมะหาด. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.