ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตชุดทดสอบการติดเชื้อชิคุนกุนยา โดยการตรวจหาแอนติบอดีต่อ E1 และ E2 แอนติเจนของไวรัสชิคุนกุนยาด้วยเทคนิค Immunochromatography

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตชุดทดสอบการติดเชื้อชิคุนกุนยา โดยการตรวจหาแอนติบอดีต่อ E1 และ E2 แอนติเจนของไวรัสชิคุนกุนยาด้วยเทคนิค Immunochromatography
นักวิจัย : นภัสวรรณ บุญสาธร , คมสัน ฉัตรวลีพร , สุมลรัตน์ ปานทอง , ชนินทร์ จิระพงศ์วัฒนา , กวีวรรณ มงคงศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นภัสวรรณ บุญสาธร , คมสัน ฉัตรวลีพร , สุมลรัตน์ ปานทอง , ชนินทร์ จิระพงศ์วัฒนา , กวีวรรณ มงคงศิริ . (2557). โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตชุดทดสอบการติดเชื้อชิคุนกุนยา โดยการตรวจหาแอนติบอดีต่อ E1 และ E2 แอนติเจนของไวรัสชิคุนกุนยาด้วยเทคนิค Immunochromatography.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นภัสวรรณ บุญสาธร , คมสัน ฉัตรวลีพร , สุมลรัตน์ ปานทอง , ชนินทร์ จิระพงศ์วัฒนา , กวีวรรณ มงคงศิริ . 2557. "โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตชุดทดสอบการติดเชื้อชิคุนกุนยา โดยการตรวจหาแอนติบอดีต่อ E1 และ E2 แอนติเจนของไวรัสชิคุนกุนยาด้วยเทคนิค Immunochromatography".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นภัสวรรณ บุญสาธร , คมสัน ฉัตรวลีพร , สุมลรัตน์ ปานทอง , ชนินทร์ จิระพงศ์วัฒนา , กวีวรรณ มงคงศิริ . "โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตชุดทดสอบการติดเชื้อชิคุนกุนยา โดยการตรวจหาแอนติบอดีต่อ E1 และ E2 แอนติเจนของไวรัสชิคุนกุนยาด้วยเทคนิค Immunochromatography."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
นภัสวรรณ บุญสาธร , คมสัน ฉัตรวลีพร , สุมลรัตน์ ปานทอง , ชนินทร์ จิระพงศ์วัฒนา , กวีวรรณ มงคงศิริ . โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตชุดทดสอบการติดเชื้อชิคุนกุนยา โดยการตรวจหาแอนติบอดีต่อ E1 และ E2 แอนติเจนของไวรัสชิคุนกุนยาด้วยเทคนิค Immunochromatography. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.