ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาด้านคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเพื่อจัดทำมาตรฐาน (มะรุม ย่านาง ย่านางแดง)

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาด้านคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเพื่อจัดทำมาตรฐาน (มะรุม ย่านาง ย่านางแดง)
นักวิจัย : สมจิตร์ เนียมสกุล , ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง , นงนุช มณีฉาย , ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ , ปัตย์ ธาราไพศาล , จิรานุช มิ่งเมือง , อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร , นวรัตน์ จัดเจน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมจิตร์ เนียมสกุล , ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง , นงนุช มณีฉาย , ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ , ปัตย์ ธาราไพศาล , จิรานุช มิ่งเมือง , อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร , นวรัตน์ จัดเจน . (2557). การศึกษาด้านคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเพื่อจัดทำมาตรฐาน (มะรุม ย่านาง ย่านางแดง).
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สมจิตร์ เนียมสกุล , ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง , นงนุช มณีฉาย , ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ , ปัตย์ ธาราไพศาล , จิรานุช มิ่งเมือง , อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร , นวรัตน์ จัดเจน . 2557. "การศึกษาด้านคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเพื่อจัดทำมาตรฐาน (มะรุม ย่านาง ย่านางแดง)".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สมจิตร์ เนียมสกุล , ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง , นงนุช มณีฉาย , ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ , ปัตย์ ธาราไพศาล , จิรานุช มิ่งเมือง , อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร , นวรัตน์ จัดเจน . "การศึกษาด้านคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเพื่อจัดทำมาตรฐาน (มะรุม ย่านาง ย่านางแดง)."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
สมจิตร์ เนียมสกุล , ศักดิ์วิชัย อ่อนทอง , นงนุช มณีฉาย , ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ , ปัตย์ ธาราไพศาล , จิรานุช มิ่งเมือง , อภิรักษ์ ศักดิ์เพ็ชร , นวรัตน์ จัดเจน . การศึกษาด้านคุณภาพทางเคมีของสมุนไพรเพื่อจัดทำมาตรฐาน (มะรุม ย่านาง ย่านางแดง). กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.