ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของรูปทรงห้องผสมที่มีต่อการไหลสองเฟสในท่อขนาดไมโครที่วางตัวในแนวดิ่ง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของรูปทรงห้องผสมที่มีต่อการไหลสองเฟสในท่อขนาดไมโครที่วางตัวในแนวดิ่ง
นักวิจัย : ศิระ สายศร , ปัญญา แดงวิไลลักษณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิระ สายศร , ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ . (2557). ผลของรูปทรงห้องผสมที่มีต่อการไหลสองเฟสในท่อขนาดไมโครที่วางตัวในแนวดิ่ง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ศิระ สายศร , ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ . 2557. "ผลของรูปทรงห้องผสมที่มีต่อการไหลสองเฟสในท่อขนาดไมโครที่วางตัวในแนวดิ่ง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ศิระ สายศร , ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ . "ผลของรูปทรงห้องผสมที่มีต่อการไหลสองเฟสในท่อขนาดไมโครที่วางตัวในแนวดิ่ง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ศิระ สายศร , ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ . ผลของรูปทรงห้องผสมที่มีต่อการไหลสองเฟสในท่อขนาดไมโครที่วางตัวในแนวดิ่ง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.