ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการหมักน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์เพื่อผลิตเอทานอลโดยใช้ยีสต์ที่มีความสามารถในการทนต่อสภาวะอุณหภูมิสูงในการหมัก (ระยะที่ 1)

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการหมักน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์เพื่อผลิตเอทานอลโดยใช้ยีสต์ที่มีความสามารถในการทนต่อสภาวะอุณหภูมิสูงในการหมัก (ระยะที่ 1)
นักวิจัย : อนันต์ ทองทา , คณิต นิมมาลัยรัตน์ , พงศ์พงา จางบัว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนันต์ ทองทา , คณิต นิมมาลัยรัตน์ , พงศ์พงา จางบัว . (2558). การพัฒนากระบวนการหมักน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์เพื่อผลิตเอทานอลโดยใช้ยีสต์ที่มีความสามารถในการทนต่อสภาวะอุณหภูมิสูงในการหมัก (ระยะที่ 1).
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อนันต์ ทองทา , คณิต นิมมาลัยรัตน์ , พงศ์พงา จางบัว . 2558. "การพัฒนากระบวนการหมักน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์เพื่อผลิตเอทานอลโดยใช้ยีสต์ที่มีความสามารถในการทนต่อสภาวะอุณหภูมิสูงในการหมัก (ระยะที่ 1)".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อนันต์ ทองทา , คณิต นิมมาลัยรัตน์ , พงศ์พงา จางบัว . "การพัฒนากระบวนการหมักน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์เพื่อผลิตเอทานอลโดยใช้ยีสต์ที่มีความสามารถในการทนต่อสภาวะอุณหภูมิสูงในการหมัก (ระยะที่ 1)."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
อนันต์ ทองทา , คณิต นิมมาลัยรัตน์ , พงศ์พงา จางบัว . การพัฒนากระบวนการหมักน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์เพื่อผลิตเอทานอลโดยใช้ยีสต์ที่มีความสามารถในการทนต่อสภาวะอุณหภูมิสูงในการหมัก (ระยะที่ 1). กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.