ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเพิ่มการดูดใช้น้ำ ธาตุอาหาร และสร้างความทนทานให้กับพืช

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเพิ่มการดูดใช้น้ำ ธาตุอาหาร และสร้างความทนทานให้กับพืช
นักวิจัย : ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ , พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล , พนิดา ปรีเปรมโมทย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ , พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล , พนิดา ปรีเปรมโมทย์ . (2557). การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเพิ่มการดูดใช้น้ำ ธาตุอาหาร และสร้างความทนทานให้กับพืช.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ , พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล , พนิดา ปรีเปรมโมทย์ . 2557. "การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเพิ่มการดูดใช้น้ำ ธาตุอาหาร และสร้างความทนทานให้กับพืช".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ , พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล , พนิดา ปรีเปรมโมทย์ . "การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเพิ่มการดูดใช้น้ำ ธาตุอาหาร และสร้างความทนทานให้กับพืช."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ , พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล , พนิดา ปรีเปรมโมทย์ . การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในพื้นที่ดินเค็ม เพื่อเพิ่มการดูดใช้น้ำ ธาตุอาหาร และสร้างความทนทานให้กับพืช. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.