ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาฤทธิ์สารสมุนไพรต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพื่อการพัฒนาเป็นสารต้นแบบทางยา

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาฤทธิ์สารสมุนไพรต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพื่อการพัฒนาเป็นสารต้นแบบทางยา
นักวิจัย : เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว . (2557). โครงการศึกษาฤทธิ์สารสมุนไพรต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพื่อการพัฒนาเป็นสารต้นแบบทางยา.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว . 2557. "โครงการศึกษาฤทธิ์สารสมุนไพรต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพื่อการพัฒนาเป็นสารต้นแบบทางยา".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว . "โครงการศึกษาฤทธิ์สารสมุนไพรต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพื่อการพัฒนาเป็นสารต้นแบบทางยา."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว . โครงการศึกษาฤทธิ์สารสมุนไพรต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพื่อการพัฒนาเป็นสารต้นแบบทางยา. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.