ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายของโพลีคีไทด์และนอนไรโบโซมอลเปปไทด์ใน Xylaria เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตวัสดุชีวภาพโดยวิธีชีวสารสนเทศ (ระยะที่ 2)

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายของโพลีคีไทด์และนอนไรโบโซมอลเปปไทด์ใน Xylaria เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตวัสดุชีวภาพโดยวิธีชีวสารสนเทศ (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล , สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล , สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ . (2557). การศึกษาความหลากหลายของโพลีคีไทด์และนอนไรโบโซมอลเปปไทด์ใน Xylaria เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตวัสดุชีวภาพโดยวิธีชีวสารสนเทศ (ระยะที่ 2).
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล , สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ . 2557. "การศึกษาความหลากหลายของโพลีคีไทด์และนอนไรโบโซมอลเปปไทด์ใน Xylaria เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตวัสดุชีวภาพโดยวิธีชีวสารสนเทศ (ระยะที่ 2)".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล , สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ . "การศึกษาความหลากหลายของโพลีคีไทด์และนอนไรโบโซมอลเปปไทด์ใน Xylaria เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตวัสดุชีวภาพโดยวิธีชีวสารสนเทศ (ระยะที่ 2)."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล , สุรณัฐ พงษ์หาญพจน์ . การศึกษาความหลากหลายของโพลีคีไทด์และนอนไรโบโซมอลเปปไทด์ใน Xylaria เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตวัสดุชีวภาพโดยวิธีชีวสารสนเทศ (ระยะที่ 2). กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.