ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ , เหล็กไหล จันทะบุตร , วิทยา ตรีโลเกศ , กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย , วุฒิชัย จันทรสมบัติ , ฤดี โคตรชารี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ , เหล็กไหล จันทะบุตร , วิทยา ตรีโลเกศ , กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย , วุฒิชัย จันทรสมบัติ , ฤดี โคตรชารี . (2557). การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ , เหล็กไหล จันทะบุตร , วิทยา ตรีโลเกศ , กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย , วุฒิชัย จันทรสมบัติ , ฤดี โคตรชารี . 2557. "การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ , เหล็กไหล จันทะบุตร , วิทยา ตรีโลเกศ , กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย , วุฒิชัย จันทรสมบัติ , ฤดี โคตรชารี . "การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ , เหล็กไหล จันทะบุตร , วิทยา ตรีโลเกศ , กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย , วุฒิชัย จันทรสมบัติ , ฤดี โคตรชารี . การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.