ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจการดื้อยาเชื้อวัณโรคและโรคเรื้อนและศึกษา genotype และ phenotype ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาของเชื้อ

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจการดื้อยาเชื้อวัณโรคและโรคเรื้อนและศึกษา genotype และ phenotype ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาของเชื้อ
นักวิจัย : เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ , จณิศรา ฤดีอเนกสิน , โสภา ศรีสังข์งาม , สุปราณี บุญชู
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ , จณิศรา ฤดีอเนกสิน , โสภา ศรีสังข์งาม , สุปราณี บุญชู . (2557). การตรวจการดื้อยาเชื้อวัณโรคและโรคเรื้อนและศึกษา genotype และ phenotype ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาของเชื้อ.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ , จณิศรา ฤดีอเนกสิน , โสภา ศรีสังข์งาม , สุปราณี บุญชู . 2557. "การตรวจการดื้อยาเชื้อวัณโรคและโรคเรื้อนและศึกษา genotype และ phenotype ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาของเชื้อ".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ , จณิศรา ฤดีอเนกสิน , โสภา ศรีสังข์งาม , สุปราณี บุญชู . "การตรวจการดื้อยาเชื้อวัณโรคและโรคเรื้อนและศึกษา genotype และ phenotype ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาของเชื้อ."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ , จณิศรา ฤดีอเนกสิน , โสภา ศรีสังข์งาม , สุปราณี บุญชู . การตรวจการดื้อยาเชื้อวัณโรคและโรคเรื้อนและศึกษา genotype และ phenotype ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาของเชื้อ. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.