ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Asian Core Program สาขาวิทยาศาสตร์การประมง โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ Japan Society for the Promotion of Science ภายใต้หัวข้อากรวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการ ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Asian Core Program สาขาวิทยาศาสตร์การประมง โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ Japan Society for the Promotion of Science ภายใต้หัวข้อากรวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการ ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง
นักวิจัย : นนทวิทย์ อารีย์ชน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นนทวิทย์ อารีย์ชน . (2557). Asian Core Program สาขาวิทยาศาสตร์การประมง โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ Japan Society for the Promotion of Science ภายใต้หัวข้อากรวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการ ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นนทวิทย์ อารีย์ชน . 2557. "Asian Core Program สาขาวิทยาศาสตร์การประมง โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ Japan Society for the Promotion of Science ภายใต้หัวข้อากรวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการ ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นนทวิทย์ อารีย์ชน . "Asian Core Program สาขาวิทยาศาสตร์การประมง โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ Japan Society for the Promotion of Science ภายใต้หัวข้อากรวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการ ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
นนทวิทย์ อารีย์ชน . Asian Core Program สาขาวิทยาศาสตร์การประมง โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ Japan Society for the Promotion of Science ภายใต้หัวข้อากรวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการ ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.