ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชื้อแบคทีเรียดื้อยาระดับประเทศ

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชื้อแบคทีเรียดื้อยาระดับประเทศ
นักวิจัย : อารี ทัตติยพงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อารี ทัตติยพงศ์ . (2557). โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชื้อแบคทีเรียดื้อยาระดับประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อารี ทัตติยพงศ์ . 2557. "โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชื้อแบคทีเรียดื้อยาระดับประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อารี ทัตติยพงศ์ . "โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชื้อแบคทีเรียดื้อยาระดับประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
อารี ทัตติยพงศ์ . โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชื้อแบคทีเรียดื้อยาระดับประเทศ. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.