ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษากระบวนการเหนี่ยวนำด้วยเมทานอลเพื่อการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนที่มีประสิทธิภาพในPichia pastorisโดยใช้แบบจำลองเมตาบอลิกโมเดล

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษากระบวนการเหนี่ยวนำด้วยเมทานอลเพื่อการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนที่มีประสิทธิภาพในPichia pastorisโดยใช้แบบจำลองเมตาบอลิกโมเดล
นักวิจัย : พรกมล อุ่นเรือน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรกมล อุ่นเรือน . (2558). การศึกษากระบวนการเหนี่ยวนำด้วยเมทานอลเพื่อการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนที่มีประสิทธิภาพในPichia pastorisโดยใช้แบบจำลองเมตาบอลิกโมเดล.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พรกมล อุ่นเรือน . 2558. "การศึกษากระบวนการเหนี่ยวนำด้วยเมทานอลเพื่อการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนที่มีประสิทธิภาพในPichia pastorisโดยใช้แบบจำลองเมตาบอลิกโมเดล".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พรกมล อุ่นเรือน . "การศึกษากระบวนการเหนี่ยวนำด้วยเมทานอลเพื่อการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนที่มีประสิทธิภาพในPichia pastorisโดยใช้แบบจำลองเมตาบอลิกโมเดล."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
พรกมล อุ่นเรือน . การศึกษากระบวนการเหนี่ยวนำด้วยเมทานอลเพื่อการผลิตรีคอมบิแนนท์โปรตีนที่มีประสิทธิภาพในPichia pastorisโดยใช้แบบจำลองเมตาบอลิกโมเดล. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.