ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัณโรคด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัณโรคด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล
นักวิจัย : นุสรา สัตย์เพริศพราย , อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ , สุรัคเมธ มหาศิริมงคล , ผ่องพรรณ หมอกมืด , นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา , สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ , ปนัดดา เทพอัคศร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นุสรา สัตย์เพริศพราย , อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ , สุรัคเมธ มหาศิริมงคล , ผ่องพรรณ หมอกมืด , นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา , สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ , ปนัดดา เทพอัคศร . (2558). การพัฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัณโรคด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นุสรา สัตย์เพริศพราย , อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ , สุรัคเมธ มหาศิริมงคล , ผ่องพรรณ หมอกมืด , นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา , สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ , ปนัดดา เทพอัคศร . 2558. "การพัฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัณโรคด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นุสรา สัตย์เพริศพราย , อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ , สุรัคเมธ มหาศิริมงคล , ผ่องพรรณ หมอกมืด , นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา , สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ , ปนัดดา เทพอัคศร . "การพัฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัณโรคด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
นุสรา สัตย์เพริศพราย , อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ , สุรัคเมธ มหาศิริมงคล , ผ่องพรรณ หมอกมืด , นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา , สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ , ปนัดดา เทพอัคศร . การพัฒนาวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัณโรคด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.