ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน
นักวิจัย : วัชรี สายสงเคราะห์ , เดชา แปงใจ , วิมล เพชรกาญจนาพงศ์ , ศุภลักษณ์ ยะแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรี สายสงเคราะห์ , เดชา แปงใจ , วิมล เพชรกาญจนาพงศ์ , ศุภลักษณ์ ยะแสง . (2558). พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วัชรี สายสงเคราะห์ , เดชา แปงใจ , วิมล เพชรกาญจนาพงศ์ , ศุภลักษณ์ ยะแสง . 2558. "พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วัชรี สายสงเคราะห์ , เดชา แปงใจ , วิมล เพชรกาญจนาพงศ์ , ศุภลักษณ์ ยะแสง . "พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
วัชรี สายสงเคราะห์ , เดชา แปงใจ , วิมล เพชรกาญจนาพงศ์ , ศุภลักษณ์ ยะแสง . พัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.