ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพในการนำโรคไข้เลือดออกของยุงในแต่ละฤดูกาล

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพในการนำโรคไข้เลือดออกของยุงในแต่ละฤดูกาล
นักวิจัย : จักรวาล ชมภูศรี , เผด็จ สิริยะเสถียร , อุษาวดี ถาวระ , จิตติ จันทร์แสง , อภิวัฏ ธวัชสิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2015.42
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรวาล ชมภูศรี , เผด็จ สิริยะเสถียร , อุษาวดี ถาวระ , จิตติ จันทร์แสง , อภิวัฏ ธวัชสิน . (2558). การศึกษาศักยภาพในการนำโรคไข้เลือดออกของยุงในแต่ละฤดูกาล.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
จักรวาล ชมภูศรี , เผด็จ สิริยะเสถียร , อุษาวดี ถาวระ , จิตติ จันทร์แสง , อภิวัฏ ธวัชสิน . 2558. "การศึกษาศักยภาพในการนำโรคไข้เลือดออกของยุงในแต่ละฤดูกาล".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
จักรวาล ชมภูศรี , เผด็จ สิริยะเสถียร , อุษาวดี ถาวระ , จิตติ จันทร์แสง , อภิวัฏ ธวัชสิน . "การศึกษาศักยภาพในการนำโรคไข้เลือดออกของยุงในแต่ละฤดูกาล."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
จักรวาล ชมภูศรี , เผด็จ สิริยะเสถียร , อุษาวดี ถาวระ , จิตติ จันทร์แสง , อภิวัฏ ธวัชสิน . การศึกษาศักยภาพในการนำโรคไข้เลือดออกของยุงในแต่ละฤดูกาล. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.