ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในดิน ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการนำน้ำทิ้งจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในดิน ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการนำน้ำทิ้งจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่
นักวิจัย : ปัญจา ใยถาวร , จิตติมา จารุเดชา , สุเทียบ ศรีลาชัย , สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2015.43
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัญจา ใยถาวร , จิตติมา จารุเดชา , สุเทียบ ศรีลาชัย , สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์ . (2558). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในดิน ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการนำน้ำทิ้งจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปัญจา ใยถาวร , จิตติมา จารุเดชา , สุเทียบ ศรีลาชัย , สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์ . 2558. "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในดิน ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการนำน้ำทิ้งจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปัญจา ใยถาวร , จิตติมา จารุเดชา , สุเทียบ ศรีลาชัย , สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์ . "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในดิน ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการนำน้ำทิ้งจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
ปัญจา ใยถาวร , จิตติมา จารุเดชา , สุเทียบ ศรีลาชัย , สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์ . การศึกษาการเปลี่ยนแปลงกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในดิน ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการนำน้ำทิ้งจากชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.