ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่า บ้านใหม่พัฒนา ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่า บ้านใหม่พัฒนา ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
นักวิจัย : ละมาย จันทะขาว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ละมาย จันทะขาว . (2558). ความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่า บ้านใหม่พัฒนา ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ละมาย จันทะขาว . 2558. "ความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่า บ้านใหม่พัฒนา ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ละมาย จันทะขาว . "ความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่า บ้านใหม่พัฒนา ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
ละมาย จันทะขาว . ความหลากหลายของพืชในพื้นที่ป่า บ้านใหม่พัฒนา ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.