ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอิทธิพลของอิมมิดาโซลต่อโครงสร้างของซิลเวอร์และซิงค์วานาเดตโดยการสังเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขวิธีไฮโดรเทอร์มัล

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอิทธิพลของอิมมิดาโซลต่อโครงสร้างของซิลเวอร์และซิงค์วานาเดตโดยการสังเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขวิธีไฮโดรเทอร์มัล
นักวิจัย : สำเริง นราแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สำเริง นราแก้ว . (2558). การศึกษาอิทธิพลของอิมมิดาโซลต่อโครงสร้างของซิลเวอร์และซิงค์วานาเดตโดยการสังเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขวิธีไฮโดรเทอร์มัล.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สำเริง นราแก้ว . 2558. "การศึกษาอิทธิพลของอิมมิดาโซลต่อโครงสร้างของซิลเวอร์และซิงค์วานาเดตโดยการสังเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขวิธีไฮโดรเทอร์มัล".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สำเริง นราแก้ว . "การศึกษาอิทธิพลของอิมมิดาโซลต่อโครงสร้างของซิลเวอร์และซิงค์วานาเดตโดยการสังเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขวิธีไฮโดรเทอร์มัล."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
สำเริง นราแก้ว . การศึกษาอิทธิพลของอิมมิดาโซลต่อโครงสร้างของซิลเวอร์และซิงค์วานาเดตโดยการสังเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขวิธีไฮโดรเทอร์มัล. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.