ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวังจังหวัดลำปาง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวังจังหวัดลำปาง
นักวิจัย : ละมาย จันทะขาว , พิมผกา โพธิลังกา , อภิศักดิ์ จักรบุตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ละมาย จันทะขาว , พิมผกา โพธิลังกา , อภิศักดิ์ จักรบุตร . (2557). การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวังจังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ละมาย จันทะขาว , พิมผกา โพธิลังกา , อภิศักดิ์ จักรบุตร . 2557. "การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวังจังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ละมาย จันทะขาว , พิมผกา โพธิลังกา , อภิศักดิ์ จักรบุตร . "การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวังจังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ละมาย จันทะขาว , พิมผกา โพธิลังกา , อภิศักดิ์ จักรบุตร . การศึกษาคุณภาพน้ำและสัณฐานวิทยาของแม่น้ำวังจังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.