ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา-28 ฉบับภาษาไทย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา-28 ฉบับภาษาไทย
นักวิจัย : สุพัชริน เขมรัตน์ , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อภิลักษณ์ เทียนทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพัชริน เขมรัตน์ , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อภิลักษณ์ เทียนทอง . (2557). การพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา-28 ฉบับภาษาไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สุพัชริน เขมรัตน์ , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อภิลักษณ์ เทียนทอง . 2557. "การพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา-28 ฉบับภาษาไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สุพัชริน เขมรัตน์ , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อภิลักษณ์ เทียนทอง . "การพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา-28 ฉบับภาษาไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
สุพัชริน เขมรัตน์ , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อภิลักษณ์ เทียนทอง . การพัฒนาและตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามทักษะการจัดการความเครียดทางการกีฬา-28 ฉบับภาษาไทย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.