ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : สุภาภรณ์ โกสีย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ โกสีย์ . (2545). คุณลักษณะทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
สุภาภรณ์ โกสีย์ . 2545. "คุณลักษณะทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
สุภาภรณ์ โกสีย์ . "คุณลักษณะทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2545. Print.
สุภาภรณ์ โกสีย์ . คุณลักษณะทางจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2545.