ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การให้ความสำคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้เข้าพักโรงแรมในจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การให้ความสำคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้เข้าพักโรงแรมในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง . (2545). การให้ความสำคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้เข้าพักโรงแรมในจังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง . 2545. "การให้ความสำคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้เข้าพักโรงแรมในจังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง . "การให้ความสำคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้เข้าพักโรงแรมในจังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2545. Print.
วิวัฒน์ จันทร์กิ่งทอง . การให้ความสำคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดของผู้เข้าพักโรงแรมในจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2545.