ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในภาคธุรกิจ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในภาคธุรกิจ
นักวิจัย : อรอุมา สุพัฒนกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรอุมา สุพัฒนกุล . (2545). การนำการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในภาคธุรกิจ.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
อรอุมา สุพัฒนกุล . 2545. "การนำการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในภาคธุรกิจ".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
อรอุมา สุพัฒนกุล . "การนำการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในภาคธุรกิจ."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2545. Print.
อรอุมา สุพัฒนกุล . การนำการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในภาคธุรกิจ. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2545.