ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : นุชษรา พึ่งวิริยะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นุชษรา พึ่งวิริยะ . (2545). การใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสงขลา.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
นุชษรา พึ่งวิริยะ . 2545. "การใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสงขลา".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ .
นุชษรา พึ่งวิริยะ . "การใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสงขลา."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , 2545. Print.
นุชษรา พึ่งวิริยะ . การใช้ซอฟต์แวร์ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ; 2545.