ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra 232Th และ 40K) และมนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาด บริเวณหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย หลังการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ในประเทศญี่ปุ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra 232Th และ 40K) และมนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาด บริเวณหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย หลังการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ในประเทศญี่ปุ่น
นักวิจัย : อดุลย์สมาน สุขแก้ว , ไมมูน อินตัน , ดาริกา จาเอาะ , โรสลีนา จาราแว , ฮูเซ็ง ชายดานา , นัสรีนา เจ๊ะมามะ
คำค้น : ทรายชายหาด , นิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ , นิวไคลด์กัมมันตรังสีมนุษย์สร้างขึ้น , แกมมาสเปคโตรเมตรี , beach, natural radionuclide, anthropogenic radionuclide, gamma ray spectrometry
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1 เก็บตัวอย่างทรายชายหาด บริเวณหาดตะโลสะมิแล จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 ตัวอย่าง โดยเลือกบริเวณที่เก็บตัวอย่างทรายชายหาดจากบริเวณที่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวใช้ในการเดินเที่ยวชมชายหาดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณกลางชายหาด พร้อมทั้งบันทึกตำแหน่งพิกัดจุดบนผิวโลกด้วยเครื่องมือ GPS ของจุดที่เก็บตัวอย่างทรายชายหาดทุกจุด 2 เตรียมตัวอย่างทรายชายหาดทั้ง 20 ตัวอย่างตามหลักการเตรียมตัวอย่างทรายชายหาดที่เป็นมาตรฐานสากล หลังจากนั้นนำตัวอย่างทรายที่เตรียมได้ทั้งหมดนี้ไปทำการตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์สารกัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra, 232Th และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ทั้งนี้จะต้องใช้ปริมาณและภาชนะที่ใส่ตัวอย่างทรายชายหาดที่มีรูปร่างและขนาดที่เหมือนกันกับสารมาตรฐานทางรังสีที่ใช้ในการเปรียบเทียบสำหรับการทำวิจัยในครั้งนี้ 3 นำตัวอย่างทรายชายหาดที่เก็บได้ทั้งหมดไปทำการตรวจวัดค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra, 232Th และ 40K) และที่มนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ณ ห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยใช้หัววัดรังสีและระบบวิเคราะห์แบบแกมมาสเปกโตรเมตรี 4 คำนวณหาค่าอัตราปริมาณรังสีแกมมาดูดกลืน (gamma absorbed dose rate : D) ค่ากัมมันตภาพรังสีสมมูลของเรเดียม (radium equivalent activity : Raeq) ค่าดัชนีวัดความเสี่ยงรังสีที่ได้รับจากภายนอกร่างกาย (external hazard index : Hex) และค่าปริมาณรังสียังผลที่ได้รับจากภายนอกร่างกายประจำปี (annual external effective dose rate : AEDout) ของตัวอย่างทรายชายหาด บริเวณหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี 5 เปรียบเทียบค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (40K , 226Ra และ 232Th) และนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในตัวอย่างทรายชายหาด บริเวณหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 ตัวอย่าง กับค่าที่ตรวจวัดได้ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและข้อมูลของกลุ่มนักวิจัยในต่างประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนดไว้โดย คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ขององค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับผลของรังสีปรมาณู (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation: UNSCEAR, 1988, 1993, 2000) 6 นำเสนอข้อมูลทั้งหมดในรูปบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

บรรณานุกรม :
อดุลย์สมาน สุขแก้ว , ไมมูน อินตัน , ดาริกา จาเอาะ , โรสลีนา จาราแว , ฮูเซ็ง ชายดานา , นัสรีนา เจ๊ะมามะ . (2561). การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra 232Th และ 40K) และมนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาด บริเวณหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย หลังการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ในประเทศญี่ปุ่น.
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
อดุลย์สมาน สุขแก้ว , ไมมูน อินตัน , ดาริกา จาเอาะ , โรสลีนา จาราแว , ฮูเซ็ง ชายดานา , นัสรีนา เจ๊ะมามะ . 2561. "การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra 232Th และ 40K) และมนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาด บริเวณหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย หลังการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ในประเทศญี่ปุ่น".
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
อดุลย์สมาน สุขแก้ว , ไมมูน อินตัน , ดาริกา จาเอาะ , โรสลีนา จาราแว , ฮูเซ็ง ชายดานา , นัสรีนา เจ๊ะมามะ . "การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra 232Th และ 40K) และมนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาด บริเวณหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย หลังการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ในประเทศญี่ปุ่น."
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561. Print.
อดุลย์สมาน สุขแก้ว , ไมมูน อินตัน , ดาริกา จาเอาะ , โรสลีนา จาราแว , ฮูเซ็ง ชายดานา , นัสรีนา เจ๊ะมามะ . การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (226Ra 232Th และ 40K) และมนุษย์สร้างขึ้น (137Cs) ในทรายชายหาด บริเวณหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี ประเทศไทย หลังการเกิดอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ในประเทศญี่ปุ่น. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2561.