ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็บเกี่ยวพลังงานจากสมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาตินาโนคอมโพสิต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็บเกี่ยวพลังงานจากสมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาตินาโนคอมโพสิต
นักวิจัย : ดาริกา จาเอาะ
คำค้น : พอลิเมอร์อิเล็กโทรแอคทิฟ , อิเล็กโทรสทริกชัน , อิเล็กโทรสทริกทิฟ , นาโนคอมโพสิต , การเก็บเกี่ยวพลังงาน , Electroactive polymer , Electrostriction , Electrostrictive , Nanocomposites , Energy harvesting
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ มีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 1 การขึ้นรูปฟิล์มยางธรรมชาติและยางธรรมชาติคอมโพสิตใช้วิธีวิธีหล่อฟิล์มบาง (Solution casting method) 2 อนุภาคที่นำมาคอมโพสิตกับยางธรรมชาติในงานวิจัยนี้คืออนุภาคกราฟีน เพื่อเพิ่มค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่ส่งผลต่อสมบัติอิเล็กโทรสทริกชันและสมบัติการเก็บเกี่ยวพลังงาน 3 ศึกษาสมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาติคอมโพสิตด้วยกราฟีนในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ยางธรรมชาติคอมโพสิตที่มีสมบัติอิเล็กโทรสทริกชันสูงขึ้น 4 ศึกษาสมบัติการเก็บเกี่ยวพลังงานของยางธรรมชาตินาโนคอมโพสิต

บรรณานุกรม :
ดาริกา จาเอาะ . (2561). การเก็บเกี่ยวพลังงานจากสมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาตินาโนคอมโพสิต.
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ดาริกา จาเอาะ . 2561. "การเก็บเกี่ยวพลังงานจากสมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาตินาโนคอมโพสิต".
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ดาริกา จาเอาะ . "การเก็บเกี่ยวพลังงานจากสมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาตินาโนคอมโพสิต."
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561. Print.
ดาริกา จาเอาะ . การเก็บเกี่ยวพลังงานจากสมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาตินาโนคอมโพสิต. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2561.