ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวัดแก๊สเรดอนในน้ำบาดาลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวัดแก๊สเรดอนในน้ำบาดาลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์
นักวิจัย : โรสลีนา จาราแว , นัสรีนา เจ๊ะมะ , ไมมูน อินตัน , ดาริกา จาเอาะ , ฮูเซ็ง ชายดานา
คำค้น : ก๊าซเรดอน การกัดรอยทางนิวเคลียร์ , Radon, Nuclear Track Etching Technique
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1.ปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลตามบ่อที่ประชาชนมีการนำมาใช้ในการอุปโภค บริโภคเป็นประจำเป็นประจำเท่านั้น จำนวน 45 บ่อ แล้วทำการวิเคราะห์หาปริมาณแก๊สเรดอนที่ปะปนอยู่ในน้ำบาดาล โดยใช้วิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์ 2.ในการวิจัยนี้ใช้สารละลาย NaOH 6.25 N ในการกัดขยายรอยอนุภาคและกัดขยายรอยอนุภาคที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการกัดขยายรอย 100 นาที 3.การนับรอยอนุภาคแอลฟาจากกล้องจุลทรรศน์ จะอ่านค่าที่กำลังขยายเดียวกันเท่านั้น ซึ่งในการวิจัยนี้จะอ่านค่าที่กำลังขยาย 400 เท่า

บรรณานุกรม :
โรสลีนา จาราแว , นัสรีนา เจ๊ะมะ , ไมมูน อินตัน , ดาริกา จาเอาะ , ฮูเซ็ง ชายดานา . (2561). การตรวจวัดแก๊สเรดอนในน้ำบาดาลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์.
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
โรสลีนา จาราแว , นัสรีนา เจ๊ะมะ , ไมมูน อินตัน , ดาริกา จาเอาะ , ฮูเซ็ง ชายดานา . 2561. "การตรวจวัดแก๊สเรดอนในน้ำบาดาลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์".
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
โรสลีนา จาราแว , นัสรีนา เจ๊ะมะ , ไมมูน อินตัน , ดาริกา จาเอาะ , ฮูเซ็ง ชายดานา . "การตรวจวัดแก๊สเรดอนในน้ำบาดาลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์."
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2561. Print.
โรสลีนา จาราแว , นัสรีนา เจ๊ะมะ , ไมมูน อินตัน , ดาริกา จาเอาะ , ฮูเซ็ง ชายดานา . การตรวจวัดแก๊สเรดอนในน้ำบาดาลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีการกัดรอยทางนิวเคลียร์. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2561.