ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาติคอมโพสิต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาติคอมโพสิต
นักวิจัย : ดาริกา จาเอาะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดาริกา จาเอาะ . (2560). สมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาติคอมโพสิต.
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ดาริกา จาเอาะ . 2560. "สมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาติคอมโพสิต".
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ดาริกา จาเอาะ . "สมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาติคอมโพสิต."
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560. Print.
ดาริกา จาเอาะ . สมบัติอิเล็กโทรสทริกชันของยางธรรมชาติคอมโพสิต. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2560.