ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
นักวิจัย : ฮูเซ็ง ชายดานา
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฮูเซ็ง ชายดานา . (2558). การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์.
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ฮูเซ็ง ชายดานา . 2558. "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์".
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ฮูเซ็ง ชายดานา . "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์."
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2558. Print.
ฮูเซ็ง ชายดานา . การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2558.