ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสื่อปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์สำหรับครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสื่อปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์สำหรับครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนใต้
นักวิจัย : ดาริกา จาเอาะ
คำค้น : สื่อปฏิบัติการทดลองฟิสิกส์,โรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนใต้ Physics Experimental Media,School in Southern of Thailand
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดาริกา จาเอาะ . (2560). การพัฒนาสื่อปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์สำหรับครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนใต้.
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ดาริกา จาเอาะ . 2560. "การพัฒนาสื่อปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์สำหรับครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนใต้".
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
ดาริกา จาเอาะ . "การพัฒนาสื่อปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์สำหรับครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนใต้."
    ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2560. Print.
ดาริกา จาเอาะ . การพัฒนาสื่อปฏิบัติการทดลองทางฟิสิกส์สำหรับครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนใต้. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา; 2560.