ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เทคนิค direct PCR ในการระบุชนิดของสัตว์จากวัตถุพยานทางชีวภาพ ประเภทต่างๆในงานอาชญากรรมสัตว์ป่า
นักวิจัย : ฐิติกา กิจพิพิธ , วิไลวรรณ โชติเกียรติ
คำค้น : Animal forensic genetics , direct PCR
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=12013
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :