ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต เรื่องงานกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต เรื่องงานกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ
นักวิจัย : ผศ.ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง
คำค้น : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , การเรียนรู้ , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผศ.ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง . (2561). การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต เรื่องงานกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ผศ.ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง . 2561. "การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต เรื่องงานกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ผศ.ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง . "การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต เรื่องงานกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561. Print.
ผศ.ดร.วิทูรย์ ชิงถ้วยทอง . การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิต เรื่องงานกัดโลหะโดยใช้เครื่องกัดอัตโนมัติ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี; 2561.