ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการเรียนการสอน รายวิชา เครื่องจักรกลไฟฟ้า เรื่อง "การสร้างแบบจำลองกระตุ้นการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเครื่องกำเนิดเหนี่ยวนำไฟฟ้าโดยใช้ Tool block Simlink MATLAB"

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการเรียนการสอน รายวิชา เครื่องจักรกลไฟฟ้า เรื่อง "การสร้างแบบจำลองกระตุ้นการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเครื่องกำเนิดเหนี่ยวนำไฟฟ้าโดยใช้ Tool block Simlink MATLAB"
นักวิจัย : ผศ.ดร.ปพณ สะอาดยวง
คำค้น : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , การเรียนรู้ , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผศ.ดร.ปพณ สะอาดยวง . (2561). การจัดการเรียนการสอน รายวิชา เครื่องจักรกลไฟฟ้า เรื่อง "การสร้างแบบจำลองกระตุ้นการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเครื่องกำเนิดเหนี่ยวนำไฟฟ้าโดยใช้ Tool block Simlink MATLAB".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ผศ.ดร.ปพณ สะอาดยวง . 2561. "การจัดการเรียนการสอน รายวิชา เครื่องจักรกลไฟฟ้า เรื่อง "การสร้างแบบจำลองกระตุ้นการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเครื่องกำเนิดเหนี่ยวนำไฟฟ้าโดยใช้ Tool block Simlink MATLAB"".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ผศ.ดร.ปพณ สะอาดยวง . "การจัดการเรียนการสอน รายวิชา เครื่องจักรกลไฟฟ้า เรื่อง "การสร้างแบบจำลองกระตุ้นการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเครื่องกำเนิดเหนี่ยวนำไฟฟ้าโดยใช้ Tool block Simlink MATLAB"."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561. Print.
ผศ.ดร.ปพณ สะอาดยวง . การจัดการเรียนการสอน รายวิชา เครื่องจักรกลไฟฟ้า เรื่อง "การสร้างแบบจำลองกระตุ้นการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเครื่องกำเนิดเหนี่ยวนำไฟฟ้าโดยใช้ Tool block Simlink MATLAB". กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี; 2561.